HOT NEWS
*: **  Jeździmy:   poniedziałek - piątek od 9.00 do 20.00, w soboty i niedziele od 8.00 do 20.00. Zapraszamy!  ***   Jeździmy:   poniedziałek - piątek od 9.00 do 20.00, w soboty i niedziele od 8.00 do 20.00. Zapraszamy!  ***  Jeździmy:   poniedziałek - piątek od 9.00 do 20.00, w soboty i niedziele od 8.00 do 20.00. Zapraszamy!  ***

Kurs instruktora narciarstwa

 

Kurs instruktora rekreacji ruchowej w specjalności narciarstwo zjazdowe, organizowany przez naszą Szkołę Górską, posiada Akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia zawodowe instruktora rekreacji ruchowej o specjalności narciarstwo zjazdowe. Legitymacje instruktorskie wydawane są na kartach plastikowych wysokiej jakości, opatrzonych zdjęciem i informacją w języku polskim i angielskim oraz odpowiednią numeracją klasyfikacji zawodów obowiązującą w Unii Europejskiej. Legitymacja uzupełniona jest Zaświadczeniem wydanym na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186), zawierającym wyszczególnienie przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Profesjonalne szkolenie instruktora rekreacji ruchowej w zakresie części ogólne i w specjalności narciarstwo zjazdowe obejmuje 140 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych w dwutygodniowych kursach szkoleniowych. Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach.

Niezbędny sprzęt demonstracyjny zapewni uczestnikom Szkoła Górska. Odpłatność 1500 zł + 50 zł opłata egzaminacyjna. Uwaga! Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego z tytułem magistra zwolnieni są z 50 godzin zajęć teoretycznych. Dla nich odpłatność wynosi 1000 zł + 50 zł opłata egzaminacyjna Oferujemy także szkolenie indywidualne – dostosujemy termin i tryb szkolenia do Twoich potrzeb – cena 3500,00 zł Uwaga! przyjmujemy już zapisy na terminy w 2014 r. – sprawdź szczegóły i terminy

 

 

 

 

 

 

Pełen zestaw ski usług dla aktywnych zimą

Pogoda Ski Lubomierz

Pogoda do sportów zimowych
Mszana Dolna
Meteovista.pl Zawsze aktualna pogoda

Tu jesteśmy Stacja Ski Lubomierz

Narty w górach Ski Lubomierz